TORISKE KONTAKTLINSER

Toric contact lenses sharp

KORRIGERING AV SKJEVE HORNHINNER – ENKELT FORKLART

SLIK VIRKER TORISKE KONTAKTLINSER

Toriske kontaktlinser har ulike styrker i ulike deler av linsen. De er laget for å stabilisere seg i den riktige posisjonen på øyet. Selv om brukeren ikke merker dette, gjør det at personer med skjev hornhinne kan se klart.

 

EN OPTIKER KAN IDENTIFISERE SKJEVE HORNHINNER

Optikeren kan undersøke øynene dine for å se om du har skjeve hornhinner. Hvis du har det, er det ikke noe problem – det er en ganske vanlig tilstand, og omkring 40 % av befolkningen har det.