Sikkerhet og kontaktlinsebruk

 • Det er svært viktig å vaske hendene i forbindelse med kontaktlinsebruk.
 • Vask alltid hendene grundig med såpe og tørk dem med et rent, lofritt håndkle før du setter inn eller tar ut kontaktlinsene dine.
 • Hvis du bruker engangsdagslinser, må du kaste dem etter bruk hver gang. Hvis du bruker månedslinser, må du være nøye med å rengjøre og desinfisere dem etter hver gangs bruk ved å følge instruksjonene fra produsenten og optikeren.
 • Det anbefales at du ikke bruker kontaktlinser hvis du er syk med influensalignende symptomer.
SPILL VIDEO

Informasjon om kontaktlinsebruk

Det finnes på nåværende tidspunkt ikke noe bevis på at kontaktlinsebruk utgjør noen spesiell smitterisiko i forbindelse med koronavirus (COVID-19). Det finnes til dags dato ikke noe klinisk bevis som antyder at kontaktlinsebrukere er mer mottakelige for koronavirussmitte enn brillebrukere eller personer som ikke trenger noen synskorrigering. Fortsett å følge anbefalingene for bruk og stell som du har fått fra optikeren din, mens du bruker kontaktlinser.

Grundig håndvask og riktig kontaktlinsehygiene er og har alltid vært det BESTE forsvaret for å forhindre overføring av alle typer smittefarlige organismer i forbindelse med bruk av kontaktlinser. Verdens helseorganisasjon erklærer faktisk at de beste måtene å beskytte seg mot COVID-19 på, er å vaske hendene ofte og å unngå å ta på øyne, nese og munn med uvaskede hender. Anbefalingen har dessuten alltid vært at man ikke skal bruke kontaktlinser hvis man føler seg syk eller har influensalignende symptomer.

Se videoen vår for å se hvordan du skal håndtere kontaktlinsene dine.

Vanlige spørsmål om kontaktlinser og hygiene

 1. Riktig håndvask er svært viktig

  Når du bruker kontaktlinser eller briller, er det avgjørende å vaske hendene nøye og grundig med såpe og vann og deretter tørke dem med et rent, lofritt håndkle. Kontaktlinsebrukere bør vaske hendene sine grundig før hver gang de tar kontaktlinsene sine på eller av.

  Desinfiser kontaktlinser og briller

  Kontaktlinsebrukere bør enten kaste dagslinsene sine etter bruk eller desinfisere månedslinsene og linseetuiet regelmessig med kontaktlinsevæske i henhold til instruksjonene fra produsenten eller optikeren. Enkelte virus slik som COVID-19 kan bli værende på harde overflater fra timevis til dagevis, og det kan overføres til brillebrukerens fingre og ansikt. Det finnes ikke noe vitenskapelig bevis på at bruk av briller beskytter mot COVID-19 eller annen virussmitte.

  La være å bruke linser hvis du er syk

  Hvis du er forkjølet eller har influensalignende symptomer, eller hvis øynene dine er røde eller irriterte, bør du ikke bruke kontaktlinsene dine.

© 2020 Alcon Inc 7/20 NORD-VC-2000011

Updated: 07-02-2020