BRUKSBETINGELSER FOR NETTSIDEN WEARLENSES.NO

1. Beskrivelse av tjenesten

Die Følgende bruksbetingelser regulerer forholdet mellom kunden og ALCON Nordic AS, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S (heretter: "ALCON") vedrørende bruk av nettsidenwww.wearlenses.no. Ved å besøke på hjemmesiden www.wearlenses.no kan kunden skaffe kontaktlinser fra den optikeren de ønsker og legge inn timebestilling til tilpasning og oppfølging. Når kunden velger en optiker blir han ledet til den utvalgte optikerens nettside.

2. Minstealder og tilgang til nettsiden

2.1 Kunden har ingen rettighet til tjenester gjort tilgjengelig av ALCON.

2.2 Kunden må være 18 år for å registrere seg med mindre det foreligger en samtykkeerklæring fra foreldre eller verge. Kunder under 18 år som likevel ønsker å registrere seg og benytte seg av tjenestene ALCON tilbyr må frivillig fremskaffe samtykkeerklæring. Ellers må alle kunder kunne bevise sin alder på forespørsel eller vise at de har samtykkeerklæring. Dersom kunden ikke innfinner seg med dette vilkåret kan ALCON ekskludere vedkommende fra ytterlige tilgang til tjenesten.

3. Ansvar

Tjenestene som tilbys på nettsiden er gratis og ikke bindende. Ansvar for operatøren gjelder utelukkende innenfor lovlig foreskrevet omfang i tilfelle av forsett eller grov uaktsomhet. ALCON garanterer ikke at tjenestefunksjonene som tilbys er uten avbrudd eller forstyrrelser.

4. Skadeløshet

Dersom lovbrudd forekommer skal tredjepart fremsette krav mot ALCON, og dersom kravet skyldes kundens atferd skal kunden holde ALCON holdes skadesløs mot disse kravene. Skadesløsholdelsen omfatter også kostnader til advokat og eventuell rettsprosedyre. Forpliktelsen til å holde skadesløs påhviler ikke kunden dersom han eller hun ikke er ansvarlig for slikt lovbrudd.

5. Personvern

Personopplysninger fremlagt av kunden etter valg av optiker samles inn av den respektive optiker, ikke av ALCON.

6. Avsluttende klausul

ALCON forbeholder seg retten til når som helst å avbryte tjenestene som tilbys. ALCON kan når som helst endre bruksbetingelsene. Dersom ALCON endrer bruksbetingelsene blir kundene informert. Fra endringsvarsel gis kan kunden innen 30 dager fremme innvendinger mot endringene. Etter utgangen av nevnte periode vil de nye betingelsene være gjeldende. Dersom kunden fremmer innvending mot endringene har ALCON rett til å avslutte kundeforholdet uten varsel.